Műhelyek

Kiscsoportos (általában 15-20 fős) sajátélmény-foglalkozások, ahol a pszichológia gyakorlati felhasználásával ismerkedhetnek meg a látogatók. Legtöbbször három órásak, és előzetesen kell rájuk regisztrálni a Műhelyregisztrációnál. Ha valamilyen speciális felkészültséget igényelnek, azt előre jelezzük. A műhelyek pénteken a Művelődési Központban és a külső helyszínen, szombaton és vasárnap pedig csak a külső helyszínen lesznek megtartva, regisztrálni viszont minden esetben a Művelődési Központban kell.

A regisztráció a pénteki műhelyekre 15:15-16:30 között zajlik; szombaton és vasárnap pedig a délelőtti műhelyekre 8:30-9:45 között, a délutáni műhelyekre pedig 13:15-14:30 között. A műhelyregisztráció jelentkezési sorrendben történik, így ha korábban érkezel a helyszínre, valószínűbb, hogy arra a műhelyre lesz még hely, amelyikre leginkább be szeretnél jutni.

péntek, április 17, 2015 -
16:45 - 19:45
Helyszín
7~~~Külső helyszín Kapcsolataink képekben és alkotásokban Dr. Reinhardt Melinda

A rajzolás az alkotási folyamat olyan lehetőségét adja a belső, lelki tartalmak kivetülésének, mely a tudatos tartomány alatti régiókat is megmozgatja. Az önkifejezésnek ez a mélyebb, nyelven túli formája a személyiség szimbolikus megjelenítését teszi lehetővé. A vizuális mintákon keresztül olyan archetipikus elemek kerülhetnek felszínre, mint például alapvető emberi kapcsolataink mintázatai vagy éppen azok hiánya. 

7~~~Külső helyszín Fókuszolás Kántor Árpád, Upor Zoltán

Magányunk forrása sok esetben nem más, mint a saját magunktól való elidegenedés. A modern, intellektusközpontú nevelés hatására legtöbben mire felnövünk, elveszítjük a kapcsolatot testi selfünkkel, a benne gyökerező érzékeinkkel, zsigeri érzeteink ösztönös világával.

7~~~Külső helyszín Ismerkedés a hipnózissal Kelemen Szilágyi Adrienn

A műhely során a résztvevők egy csoporthipnózis során sajátélményt szerezve ismerhetik meg a hipnózis élményét és a hipnózis iránti fogékonyságuk mértékét. Az ezt követő beszélgetés alkalmat nyújt a hipnózist sokszor övező tévhitek eloszlatására, tudományos megalapozottságának megismerésére. Valós képet kaphatnak a hipnózis orvosi és pszichoterápiás felhasználási lehetőségeiről, működéséről, sokszínűségéről.

7~~~Külső helyszín Group hypnosis session Dr. Varga Katalin

Researchers at the Department of Affective Psychology,  Eötvös Loránd University have been studying hypnosis for 40 years. They are interested in how hypnotizable people are. You are invited to participate in a group hypnosis session where they will measure your hypnotic susceptibility with a standardized scale (developed in 1959, and which is by now an essential requisite in hypnosis research all over the world). This means that the scale will be administered to a group of 20 persons, while trained observers will score visible behavior.

7~~~Külső helyszín Asszertivitás tréning Dr. Mórotz Kenéz

Az asszertivitás olyan szemléletmód és kommunikációs eszköztár, amelynek birtokában képesek vagyunk képviselni értékeinket, érdekeinket, szándékainkat, véleményünket és érzéseinket, anélkül, hogy ez mások jogait csorbítaná. Az asszertivitás három fő területe az érdekérvényesítés, a kapcsolatmenedzselés és a szimpátianyerés. Az asszertivitás természetes tartozéka, hogy a másik fél részéről is elfogadjuk az önkifejező, igényközlő viselkedésmódot.

szombat, április 18, 2015 -
10:00 - 13:00
Helyszín
7~~~Külső helyszín Útkereszteződések Almási Krisztina

Úton vagyunk mindannyian. Folyton mozgásban, néha lelassulva, időnként meg-megállva. Egyedül haladunk, olykor együtt, hosszabb-rövidebb kapcsolatokat átélve, mélyebb intimitásban, vagy felszínesebb érintkezésben összekapcsolódva. Egy-egy útkereszteződésnél lassíthatunk, akár meg is állhatunk.

7~~~Külső helyszín Karriermenedzsment tréning Karsai Szilvia

A résztvevők az ELTE Karrierközpont tanrendi karriermenedzsment kurzusaiból kaphatnak ízelítőt. A bemutatott gyakorlatok során a karriertervezés, álláskeresés helyzeteihez szükséges alapot járjuk körül, érintve a közösség, az egyedüllét és a magány témaköreit is.

A műhelyet azoknak ajánljuk, akik a technikai tudás mellett újabb, átfogó szempontokkal szeretnék bővíteni saját karrierépítési stratégiájukat.

7~~~Külső helyszín Lelki harmonizálás a katatím képélmény – éberálom módszerével Dr. Fadgyas Ildikó

A pszichoterápiás magánrendelésen 45-50 perc áll rendelkezésre, amelybe bele kell férnie az előző egy vagy két hét történéseinek, a tulajdonképpeni terápiás munkának, és az aktuális terápiás eredmények feldolgozásának. Célszerű olyan terápiás módszert választani, amely hatékony, jól strukturált, kellőképpen kidolgozott terápiás eszköztárral rendelkezik, hogy a terapeuták könnyen tervezhessék a terápiás órákat, továbbá kevés ellenállást mobilizál, ezáltal a páciensek szívesen használják.

7~~~Külső helyszín Prezentációs Coaching Nemes Orsolya

Rengeteg jó ötlet vész el pusztán azért, mert nem megfelelően adják elő őket. Naponta 30 millió prezentáció hangzik el a világban  ezeknek a nagy része elsősorban céges környezetben. Közülük vajon hány éri el a célját, és hány sarkall cselekvésre? Hány végződik úgy, hogy a székükből felpattanó hallgatóság tagjai alig várják, hogy munkához lássanak, és megváltsák a világot?

7~~~Külső helyszín Életünk sója Csóka Judit

A műhely célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a metamorphoses meseterápia  működésébe saját élményen keresztül, és közösen fedezzük fel a mese üzenetét.

szombat, április 18, 2015 -
14:45 - 17:45
Helyszín
7~~~Külső helyszín Assertive communication training Fekete Olívia

The objective of the workshop is to give a better understanding of the communication styles, of the assertive communication techniques and its applications. In the interactive theoretical part we discuss the assertive, the passive and the agressive communication styles, the assertvie rights, and the basis of the assertive thinking style and the assertive behavior. We examine the key situations in regard of the assertive communication, as expressing positive and negative opinions and emotions, giving critical feedback, expressing needs and rights.

7~~~Külső helyszín Családi fantomok nyomában Prof. Dr. Erdélyi Ildikó

A transzgenerációs örökségek, amelyeket a leszármazottak tudattalanul továbbvisznek,  súlyos intra- és interpszichikus konfliktusok okozói lehetnek. A traumát elszenvedő számára a sérülést kiváltó események legalább részben elérhető emlékekként élnek, a leszármazott számára azonban nincs érzelmi élmény, sem emlék, legfeljebb a szégyenérzés marad mint örökség. A kisebbségi társadalmi csoportok tagjai körében az előző nemzedék tudattalanba száműzött örökségei „fantomizálódnak”.

7~~~Külső helyszín Stresszkezelés – szabadok vagyunk-e? Orosz Katalin

A szabadság azt jelenti, hogy szabadon választhatunk legalább két lehetőség között. A döntés felelősséget is jelent, de a növekedés feltétele is a hibázás szabadsága: a megértett folyamatokat tudjuk javítani, és így tanulunk. Mai korunkban a stresszre adott önkéntelen reakcióink mutatják, hogy gyakran fel sem ismerjük viselkedésünkben a stresszhelyzetet, és így nem is tudunk választani a megküzdési stratégiák között.

7~~~Külső helyszín Integratív tranzakcióanalízis a gyakorlatban Rosta Teodóra PTSTA-P, Dr. Garas Péter

A műhely három fókuszpontot kínál az érdeklődők számára.

Az első részben röviden bemutatjuk a tranzakcióanalízis integratív irányzatát, amely egyrészről a terápia során a személyiségben zajló integrációs folyamatokra, másrészről a pszichoterápiás elméletek integrációjára is reflektál. A terápia során az affektív, kognitív, viselkedéslélektani, fiziológiai és rendszerelméleti megközelítéseket integráljuk a R.G. Erskine nevével fémjelzett, ún. Sorskönyvi rendszer segítségével.

7~~~Külső helyszín Magányos hangok közösen Vadász Piroska

Létezik-e magány, ha csoportban vagyunk? Létezik-e magány, ha hangok között vagyunk? És ha mindez együtt van jelen? Tapasztaljuk meg közös(en) csendjeinket, hangjainkat, zajainkat, hallgatásunkat, magányunkat! Zeneterápiás műhelyembe várom azokat, akik mindenféle zenei előképzettség nélkül is felfedeznék vagy hallatnák hangjukat, hallgatnák a csendet és aktív együttműködői lennének  egy olyan zenei élménynek, amelyben eddig biztosan nem volt részük!

7~~~Külső helyszín Encounter csoport: találkozás álarcok és szerepek nélkül Dr. habil. Szummer Csaba

Az encounter-csoport olyan létezési mód, amelyben a tagok közvetlenül, spontán módon és hitelesen fejezik ki aktuális érzéseiket, gondolataikat. Ez a létezési mód intenzív érzelmi bevonódást jelent, felszabadító erejű, egyben felemelő. Ugyanakkor kihívást jelentenek a csoporttagok számára (Encounter = találkozás, ütközés).

szombat, április 18, 2015 -
19:30 - 22:30
Helyszín
3~~~Opál terem Transztánc rituálé Mondok Árpád

Amíg a jól megszokott távolságban maradunk, addig többnyire a szokás energiája visz tovább. Együtt vagyunk és mégis külön, vészhelyzetek nélkül és csapdában. Közös magány. Kikerülve az intimitást, akár el is bújhatok a falam mögé, nem kell megmutatnom magam, nem derül ki, ki is vagyok igazán. Együtt is lehetünk, de nem tudlak támogatni és te sem engem.

vasárnap, április 19, 2015 -
10:00 - 13:00
Helyszín
7~~~Külső helyszín Személyiségünk a kutyák tükrében Bánszky Noémi, Pieke Ágoston

A kutyás tréningek egyre népszerűbbek hazánkban is, melynek egyik fő oka a széleskörű alkalmazhatóság és az újfajta nézőpont. A tréning során a résztvevők játékos feladatokat végeznek a kutyákkal. Az ember-állat interakciók elemzésén keresztül tetten érhetőek a résztvevők ösztönös reakciói, alapvető működésmódjai, így segítve elő a jobb önismeretet, és a megcélzott kompetenciák fejlesztését. A módszer sajátossága, hogy a tréner és a résztvevők kutyával való kapcsolatában és a kutyával megélt helyzetek során megjelenő élményanyaggal dolgozik.

7~~~Külső helyszín Vezetni magányos dolog Gotthardt Zsóka

A 21. század turbulens viszonyai között csak az a szervezet tud életben maradni, amely képes folyamatosan megújulni, kezdeményezni és követni is a változást. A változások menedzselése elsősorban vezetői feladat, ezért a vezetők felkészültsége - intellektuális és pszichés értelemben egyaránt - elengedhetetlen a hatékony változáskezeléshez.

7~~~Külső helyszín Autogén tréning Dr. Budavári Ágota

Az első órában megkíséreljük a saját testünk belső folyamataira irányítani a figyelmünket, mit veszünk észre, milyen testtáji izom, szerv működésére leszünk figyelmesek? A csoport tagjai arról is visszajelzést kapnak, hogy mindenki más-más testi történést emel ki – talán felfedezzük, hogy milyen okai lehetnek. (Introspekciós előgyakorlat.)

7~~~Külső helyszín Mindennapi játszmáink Vízi Beáta

A játszma fogalma lassacskán nálunk is bekerül a közgondolkodásba. De ahogyan a többi egyszerű kifejezést, amelyet egy elméletből ragadnak ki, a játszmát is ezerféle értelemben használják. Eric Berne pszichológus arra figyelt föl, hogy a legtöbb ember életében sokszorosan ismétlődnek bizonyos kudarcos események (olyanok, amelyekre úgy szoktunk reagálni, hogy „Ó, szegény!” vagy  „De nagy marha voltál már megint!”).

7~~~Külső helyszín Közös cél, különbözőség, felelősség - Érték ez ott, ahol élünk?! Horváth Annamária , Dubi Hajnalka
A műhely résztvevőit szeretnénk megismertetni a hatáskörön túli vezetés, működés fogalmával, azzal, miért fontos, hogy lássuk és értsük, tetteink hogyan hatnak környezetünkre, a szervezetre, amelyben működünk (vállalat, iskola, csoport, szomszédság), és hogyan a tágabb társadalomra.
7~~~Külső helyszín Intermodális művészetterápia Dr. Klein Izabella

 Az intermodális művészetterápia (expressive arts therapy) mind az 5 művészeti ágat (zene, mozgás, vizuális művészetek, dráma, költészet) használja egymásba fonva azért, hogy könnyebben érjünk el változásokat az életünkben. Ez viszonylag fiatal megközelítés a művészetterápiák között. A több művészeti ágon keresztülvitt élmény az összes érzékszervet használatba veszi, ami növeli az érzékenységet, felerősíti, fókuszálja az éppen abban a pillanatban érvényes érzéseket.

vasárnap, április 19, 2015 -
14:45 - 17:45
Helyszín
7~~~Külső helyszín Magányosan… egyedül… önállóan… közösen? – a csoport és az egyén viszonyának feszegetése az élménypedagógia eszközeivel Bányai Sándor

A műhely során az egyén, a közösség, a csoport viszonyainak megélésére és elemzésére nyílik lehetőség az élménypedagógia eszköztárával. Számít-e az én véleményem a csoportban? Szükségesek-e az én ötleteim is? Hogyan járulhatok hozzá a közös sikerhez? Az én erőfeszítéseim hogyan hatnak a csoportra? A passzív szemlélőtől a lelkes szurkolón át az aktív cselekvőn keresztül a vezető szerepig… Játékos megközelítés, élményszintű problémamegoldás, kihíváskeresés egyszerű eszközökkel és mély feldolgozással. Garantált kimozdulás a komfortzónából! Kalandok és Álmok…

7~~~Külső helyszín Treasures and burdens of self-experience Mirnics Zsuzsanna PhD.

Art therapy is the use of art materials for self-expression and reflection in a safe and facilitating environment. Complex art therapy (Antalfai, 2007) is a structured group therapy method (also applicable in individual settings) based on a Jungian personality model. Jung suggests that art is the most appropriate way to know ourselves as each individual is regarded as having access to a rich store of archetypal images. Methods of art therapy, similarly to arts, offer insight into current activity and status of the archetypes as well as current motivations and emotions.

7~~~Külső helyszín Alapvető Időgazdálkodási Trükkök Szokolai Árpád

Az Alapvető Időgazdálkodási Trükkök egy olyan „eszközcsokor”, amely az időgazdálkodást és az ehhez kapcsolódó trükköket mutatja be, és így tanítja meg a strukturált időmenedzsment alapjait - többet között a Pomodoro-módszert és az Eisenhower mátrixot.

7~~~Külső helyszín Hipnózis - kíváncsiaknak Dr. Benczúr Lilla

A műhelyre olyan résztvevőket várok, akiket érdekel a hipnózis és szívesen kipróbálnák ezt az élményt. Saját élményű foglalkozás keretén belül ismerhetik meg magát az állapotot, illetve némi elméleti bevezetőt is kapnak a hipnózis világáról. A hipnózis gyakorlati felhasználása is terítékre kerül, és rövid eset-vignettákon keresztül képet kaphatnak a résztevők a hipnoterápia működéséről.

7~~~Külső helyszín Szomato-dráma Gere Viktória, Pataki Bea, Toldi Zsuzsanna

„A szomatodráma egy játékos, kreatív önismereti és terápiás módszer, mely üzeneteket közvetít a testtől a tudatig és vissza, ezáltal egy aktív-, értelem- és érzelemteli kommunikáció lehetőségét nyitja meg belső világunkkal. A módszer azon az elven alapul, hogy a saját testünkről alkotott elképzeléseink térbeli kivetítése, mélyebb megismerése és kreatív átalakítása gyógyító folyamatokat indíthat szervezetünkben.

7~~~Külső helyszín Intelligencia-teszt írás Kolonits Tamás

A műhely során a résztvevők kitölthetnek egy nemzetközileg elismert és széles körben használt intelligencia tesztet, amely egyben a Mensa HungarIQa felvételi tesztje is. A tesztírás előtt egy rövidke tájékoztató előadás, amely olyan kérdéseket érint, hogy mi az az intelligencia, hogyan mérjük és mit jelent a 137-es IQ.

7~~~Külső helyszín Börtönversek Csonka Balázs

"Megmutatom én magának, ilyeneken agyalok mostanában." - és előkereste legújabb írását az egyik fogvatartott. Hát így születnek a börtönversek. A bezártság, az izoláció, az érzelmek megélésének nehézségei, az érzelmek kommunikálásának elfojtottsága olyan speciális környezetet jelent, amelyben a fogvatartott saját lelki működését, saját belső világát sokkal közvetlenebbül éli meg, és az általános ingerszegénységben a bejutó ingerek súlya is nagyobb lesz.