Börtönpszichológia - Szexuális bűnelkövetők terápiája

Időpont: 

április 16. szombat,
10:00 - 11:00
3~~~Opál terem

Előadó: 

Absztrakt: 

Az előadás egyfelől felvázolja egy amerikai Sex Offender Program célkitűzéseit és felépítését, másfelől bemutatja a 2015 májusában indult első hazai terápiás program működését. A pszichoterápiás gyakorlatok ismertetésén kívül a prezentáció elsősorban a kulturális antropológia nézőpontja felől közelít a terápiás börtönkörletek mindennapi életének, illetve a közösségi értékrendnek és dinamikának az értelmezéséhez, valamint a „szexuális bűnelkövető”/„szexuális ragadozó” alakjához kapcsolt képzeteinkhez.
magyar

Szekció: 

Előadás után beszélgetés lesz az előadóval.