A kutya és ember közötti kommunikáció sajátosságai

Időpont: 

április 16. szombat,
11:30 - 12:30
3~~~Opál terem

Előadó: 

Absztrakt: 

A kutyát házikedvencként tartó emberek között gyakori az a vélekedés, hogy a kutya elméje sok szempontból a kisgyermekekéhez hasonló módon működik. Habár erre az állításra a kognitív tudomány sokáig csak mint naiv és megalapozatlan „hiedelemre” tekintett, a kutatók ezzel kacsolatos álláspontja az utóbbi időben radikálisan 
megváltozott. Egyre több tudományos bizonyíték szól ugyanis amellett, hogy a nyilvánvaló törzsfejlődési távolság ellenére a kutyák számos olyan társas-kommunikációs képességgel bírnak, melyek csecsemőszerű módon nyilvánulnak meg az emberrel való interakciók során. Az emberi csecsemő társas-értelmi működésének azon lényeges komponensei, melyek viselkedési szinten gyakran a kommunikációs ingerekre való érzékenységben nyilvánulnak meg, a kutyában is tetten érhetők. Úgy tűnik, hogy az emberrel való kommunikációra vonatkozó „előkészítettség” az, ami a kutyát – és a csecsemőt – az információ befogadására oly készséges alannyá teszi a legkülönbözőbb társas helyzetekben. A kutya sajátos szociokognitív készséget igazoló és sok vitát kiváltó újabb tudományos eredmények persze arra ösztönözik a viselkedéskutatókat, hogy a lehetséges mechanizmusokat illetően különböző, komplex vagy kevésbé komplex kognitív működést feltételező hipotézisekkel álljanak elő. Előadásomban egy elméleti keretet felvázolva és a kutya társas készségeibe betekintést adó kísérleti eredményeket bemutatva érvelek a kutya-elme „csecsemőszerű” működése mellett.

 

magyar

Szekció: 

Előadás után beszélgetés lesz az előadóval.