Mitől lesz ember az ember?

Időpont: 

április 15. péntek,
15:30 - 16:30
1~~~Gyémánt terem

Előadó: 

Absztrakt: 

Több ezer éve folynak viták arról, hogy mi az ember lényege. A kérdésre több szinten is válaszolhatunk, attól függően, honnan közelítjük meg a problémát. Az evolúcióelmélet egy több millió éves perspektívából tanulmányozza az emberi természet sajátosságait. Miközben magunkban hordozzuk az emlős viselkedési program számos elemét, a legizgalmasabb kérdés mégis csak az, hogy mi az, ami az emberi létezés specifikumát adja, mi az, ami elválaszt bennünket az állatvilág többi részétől. Az elmúlt évtizedekben számos ilyen jellegzetességet felsoroltak: munkavégzés, vallás, erkölcs stb. Az újabb kutatási eredmények meglepő eredményekkel szolgálnak e tekintetben; kiderült például, hogy az ember egyik legfontosabb sajátossága a kitolódott gyermekkor, amelyből számos más egyedülálló képessége származik. Az előadás sorba veszi azokat a kognitív és szociális képességeket, amelyek az emberi természet alapját alkotják (elmeolvasás, nyelv, normakövetés stb.). Megpróbálja bemutatni, hogy az evolúció folyamán hogyan bontakoztak ki és épültek egymásra a különböző intellektuális és társas képességek, amelyek a modern ember agyában végül egy kreatív és rugalmas problémamegoldó gondolkodásban egyesültek.

magyar