„Évgyűrűk” a hipnóziskutatásban: okkult jelenségtől a tudomány főáramáig 46 év alatt

Időpont: 

április 16. szombat,
11:30 - 12:30
1~~~Gyémánt terem

Előadó: 

Absztrakt: 

Amikor 46 évvel ezelőtt hipnóziskutatással kezdtem foglalkozni az ELTE Ádám György professzor által vezetett Összehasonlító Élettani Tanszékén, hazánkban és a világ számos országában a hipnózis még okkult jelenségnek számított. Itthon olyan gyanakvással tekintettek a hipnózis „misztikus” jelenségeire, hogy hipnoterápiát szinte alig lehetett alkalmazni a testi és lelki betegségek gyógyításában. Az 1970 óta eltelt közel fél évszázad gyökeresen megváltoztatta ezt a helyzetet. A hipnózis ma már nem dacol a tudományos megismerés egzakt ismeretszerző eszközeivel, hanem bevonult a tudomány világába, sőt az ezredforduló óta előszeretettel használják modellhelyzetként a nehezen megközelíthető tudományos problémák – elsősorban a tudat – vizsgálatánál, s így mára a tudomány „főáramának” integráns része lett. Az előadás azt az utat mutatja be röviden, ami ehhez a bámulatosan gyors fejlődéshez vezetett, és azt is felvillantja, hogy kutatócsoportunk milyen szerepet játszott ebben a folyamatban.

magyar