A modern szelf születése a zene szelleméből

Időpont: 

április 15. péntek,
18:30 - 19:30
2~~~Eisberg terem

Előadó: 

Absztrakt: 

A modern én-élmény (selfhood) történeti képződmény. Első megfogalmazásai a 19. századi irodalomhoz és filozófiához kapcsolhatók, ám igazán a 20. században vált a tudományos és hétköznapi diskurzusok tárgyává. Legjellegzetesebb tudományos artikulációi a pszichoanalitikus és egzisztencialista-fenomenológiai megközelítések, amelyek mindig is szoros kölcsönhatásban álltak a mindennapi élményekkel, ezért közvetlen hatással voltak arra, ahogyan a modern ember lényének személyességét megéli és értelmezi. A pszichoanalízis és az egzisztencializmus legfontosabb előfutárai Kierkegaard, Schopenhauer és Nietzsche voltak, akik az introspekció géniuszaként korábban ismeretlen emberi mélységeket tártak fel írásaikban. Mind a három filozófus a zene megszállottja volt; elképzelésem szerint a zenei élmények juttatták el őket azokhoz a felismerésekhez, amelyek később döntően meghatározták a „selfhood”-dal kapcsolatos modern tudományos és mindennapi elképzeléseinket. Azt, hogy a zene befogadása nyomán átélt személyes érzelmi élményeket transzformálták kreatív módon filozófiai-lélektani felismerésekké, a kortárs összehasonlító pszichobiográfia segítségével igyekszem bemutatni.

magyar