Érzelmek és hazugság a kábítószerek hálójában: Szenvedélybetegek szándék-felismerési stratégiái

Időpont: 

április 16. szombat,
13:30 - 14:30
5~~~Türkiz terem

Előadó: 

Absztrakt: 

Kutatásom során az érzelmek és a hazugság világával foglalkozom, méghozzá egy olyan szubkultúrában, ahol ezek a jelenségek hatalmas jelentőséggel bírhatnak. A szenvedélybetegek, azon belül is a kábítószerfüggők érzelem- és hazugság-felismerési teljesítményét vizsgáltam. A szerhasználat egyik mozgató rugója, hogy a fogyasztók el akarják kerülni a saját érzéseik megélését (Demetrovics, 2007), illetve át akarják kódolni őket, így felmerült bennem a kérdés, hogy ennek egy idő után lesz-e bármilyen hatása mások érzéseinek a felismerésére és kezelésére, valamint a mentalizációra, és így az ezeken alapuló hazugság-felismerésre (Ekman, 2009). Egy 42 fős mintában hasonlítottam össze a kábítószerfüggő (n=21) és a sine morbo kontrollcsoport (n=21) eredményeit. A kísérleti személyeknek először egy videót kellett megnézniük és eldönteniük, kik hazudnak a felvételeken, és kik nem, majd az Ekman 60 Arc tesztet vettem fel velük, amit a Dinamikus érzelem-felismerés teszt (GERT) követett. Az eredmények alapján a kontrollcsoport szignifikánsan jobban teljesített az érzelmek felismerésében, emellett bizonyos szerek használói szignifikánsan rosszabbul teljesítettek az egyes érzelmek megnevezésében. Ugyanakkor érdekes megvizsgálni azt is, hogy ez hogyan hat a hazugság-felismerésre.

Kulcsszavak: szenvedélybetegség, kábítószer, érzelem, hazugság, érzelem-felismerés, hazugság-felismerés

magyar