Óvodás korú gyerekek egészséggel és betegséggel kapcsolatos koncepciói

Időpont: 

április 16. szombat,
18:00 - 19:00
5~~~Türkiz terem

Előadó: 

Absztrakt: 

Az egészségpszichológia egyik nagy területe az egészséggel és betegséggel kapcsolatos nézeteket vizsgálja. Ezek alapján képet kapunk az emberek hiedelmeiről, tapasztalatairól a témával kapcsolatban. Az utóbbi időkben megnőtt a gyermekek egészségről és betegségről szóló koncepcióinak vizsgálatával foglalkozó kutatások száma. A kisgyermekkor ilyen szempontból kiemelkedő jelentőségű, ugyanis ekkor alakulnak ki az egészséggel kapcsolatos attitűdök és viselkedések. A nem, kor, intelligencia, társadalmi státusz, tapasztalat, kultúra és lakóhely mind befolyásoló hatással bírnak a gyermekek tudására. Kutatásomban ezek közül igyekeztem néhányat megragadni. A vizsgálat célja volt feltérképezni, hogy a gyermekek mit értenek meg az egészség és betegség fogalmából, milyen ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek, valamint mik azok a tényezők, melyek befolyásolják ezeket az ismereteket.
Összességében elmondható, hogy az eredmények megerősítik az 5-6 éves korosztály sokrétű tudását a témában, azonban a csoportok közötti különbségekről való elképzelést nem sikerült megerősítenem. Azaz az egészség és betegség koncepcióit nem befolyásolta ebben a csoportban sem a lakóhely, sem a betegséggel kapcsolatos tapasztalat, ugyanakkor a betegség ábrázolását igen. Az eredmények alapjául szolgálhatnak egészségmegőrző és betegségmegelőző programok megírásához. Fontos feltárni a gyermekek hiedelmeit, mivel hozzájárulnak a primer prevencióhoz és a kezelési eljárások megtervezéséhez. Nem mellesleg a hibás elképzeléseiket is helyesbíteni tudjuk és az esetleges félelmeiket eloszlathatjuk.

magyar