Hevesi Krisztina

Foglalkozás: 

Egyetemi oktató

Önéletrajz: 

Az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet és az ELTE PPK Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék oktatója, emellett rendszeres vendégelőadó Magyarország más nagy egyetemein is. Legfontosabb tevékenységének aktuálisan az Eötvös Loránd Tudományegyetem égisze alatt megvalósuló szexuálpszichológiai szakpszichológus továbbképzés koordinálását tartja.

Kiemelt kutatási területe: a stressz és megküzdés, valamint a fizikai aktivitás és a szexuális elégedettség szerepe a jól-létben, mentális egészségben. Terápiás képzései: művészetterápia, relaxációs technikák, dinamikus rövidterápia, csoportanalízis és kognitív módszerek. Érdeklődési területe még a szuggesztiók alkalmazása a szomatikus orvoslásban: az orvos-beteg interakciók javítása az eredményesebb gyógyítás érdekében.

Fontosabb publikációk:

Hevesi K. (2014) SZEXTRÉM. Perverziók, szexfüggőség és ártalmatlan különcségeink. Budapest, Kulcslyuk Kiadó.

Hevesi K. (2013) SZEX. A pszichológusi dívány titkai. Budapest, Kulcslyuk Kiadó.

Hevesi K. (2012) Az elveszített és újra megtalált szenvedély. In: Gutman B. (szerk.) Párkapcsolat Klinika. Budapest, Kulcslyuk Kiadó.

Hevesi K. (2012) Szex a sportban, sport a szexben. In: Gyömbér N. és Kovács K. (szerk.) Fejben dől el. Sportpszichológiáról mindenkinek. Budapest, Noran Libri Kiadó.

Hevesi K. és Urbán R. (2012) A fizikai aktivitás szerepe az egészségfejlesztésben. In: Demetrovics Zs., Urbán R., Rigó A. és Oláh A. (szerk.) Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.

Hevesi K. (2007) A szociális kapcsolatok különböző aspektusai: a negatív társas támogatás, mint a poszttraumás növekedés és jelentéskeresés potenciális akadálya. In: Oláh A. (szerk.) Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmánykötet Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Budapest, Trefort Kiadó.

Urbán R., Buda B., Hevesi K., Kökönyei Gy., Nagy H., Rigó A., V. Komlósi A., Várnai D. (2007) Mentális egészségfejlesztési stratégia – pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció. Országos Egészségfejlesztési Intézet.

Hevesi K. (2006) Az abszorpció fogalma és szerepe a tudatelméletekben, kapcsolata a hipnabilitással, és az új tapasztalatokra való nyitottság (openness to experience) személyiségvonással. HIPNO-INFO LXVII. 16 (4): 157-166.