dr. Pléh Csaba

Foglalkozás: 

egyetemi tanár

Önéletrajz: 

Született: 1945. nov. 29. Sárisáp. Pszichológus, nyelvész. Nős, 2 gyermek apja.

Munkahelye: Közép-európai Egyetem Department of Cognitive Science, visiting professor

visple@ceu.edu

Honlap: www.plehcsaba.hu

Tanulmányok, fokozatok

Az ELTE BTK-n pszichológus okl. (1969), ált. és alkalmazott nyelvész okl. szerzett (1973), pszichológiából doktorált (1970), a pszichológiai tudomány kandidátusa (1984), doktora (1997), habilitált (1998), az MTA tagja (l.: 1998; r.: 2004), az Academia  Europaea (London) tagja, 2007-től.

Munkahelyek, életpálya

Az ELTE BTK Lélektani Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1969–1972), az Ált. Pszichológia Tanszék (1972–1984), tanszékvezető egy. docense (1984–1998), a JATE BTK, ill. a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszék egy. tanára (1998–2002).  A BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék tanszékvezető egy. tanára (2003-2004), uott a Kognitív Tudományi Tanszék alapítója (2004).

2012. áprilistól az EKTF egyetemi tanára.

A Rutgers Egyetem (1989), a Trieszti Egyetem (1991), az Indiana Egyetem (1991–1992, 2004-2005), a Bécsi Egyetem (1993–1999) vendégprofesszora.

Tudományos munkája

Nyelvpszichológiával, a nyelvi fejlődés kísérleti pszichológiai vizsgálatával, a mondatmegértés meghatározóival, a mondatközi viszonyok értelmezésével, ill. megismeréspszichológiával foglalkozik. Jelenlegi témája a fejlődési zavarok értelmezése. Jelentős eredményeket ért el a kognitív tudomány gépies és biológiai modelljeinek összevetése, a modularitás fogalmának tisztázása, ill. annak története terén. A pszicholingvisztikában a mondatmegértés, a megismerés és nyelv viszonyát a téri kifejezések használatának függvényében vizsgálja. Pszichológiatörténeti kutatásai a korai evolúciós és a társas modellek viszonyára irányulnak.

Testületi szerepek

A Magyary Zoltán Közalapítvány tagja és elnöke (2008-2011).

Az MTA Filozófiai és Történettudományok Oszt.-a elnökh.-e (2002-2005), az MTA főtitkárhelyettese (2005-2008). A Magyar Filozófiai Társaság elnöke (1998-2002). Az MTA Bolyai kuratórium tagja (1998-2006), a Széchenyi Professzori Ösztöndíj Bizottság tagja (1998-2001).

Az International Society for the Study of Child Language, a Cheiron Society,  az International Association for the Empirical Study of Literature tagja. A Central European Cognitive Science Association alapító elnöke (2009). Az Acta Linguistica, a Journal of Evolutionary Psychology, a Learning and perception c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja, a Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője (1998-tól).

Díjak, kitüntetések

Akadémiai Díj (1996)

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001).

Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2006)

Akadémiai Kiadó Nívódíja (2007)

Magyar Pszichológiai Társaság Társasági Emlékérem (2008)

Széchenyi díj (2010)

Könyvei

A pszicholingvisztika horizontja. (Bp., 1980); Ilona Barkóczi and Csaba Pléh: Music makes a difference. (1982, magyarul, franciául s lengyelül is), Pszichológiatörténet. (Bp., 1992); A mondatmegértés a magyar nyelvben  (Bp., 1996); Bevezetés a megismeréstudományba. (Bp., 1998, 2005); Hagyomány és újítás a pszichológiában. (Bp., 1998); A lélektan története. (Bp., 2000, 2010);  Nyelvfejlődési szűrővizsgálat. Lőrik Józseffel, Palotás Gáborral. (Bp., 2002); (Vizi E. Szilveszter, Altrichter Ferenc, Nyíri Kristóf) Agy és tudat. (2002) A természet és a lélek. A naturalista megközelítés a pszichológiában. (Bp., 2003),  (Kovács Gyula és Gulyás Balázs): Kognitív idegtudomány. (Bp., 2003), A pszichológia örök témái (Bp., 2008).  A lélek és a lélektan örömei. (Bp., 2008), History and theories of the mind (Bp., 2008). A lélektan a kultúra útján (Bp., 2011), A társalgás pszichológiája (Bp, 2012), Pszicholingvisztika 1-2 (Lukács Ágnessel Bp. Akadémiai, 2014).       

Összesen 500 feletti publikációja jelent meg, melyre mintegy 1500 szakirodalmi hivatkozása van.